Cymorth Tŷ'r Cwmnïau  

Cymorth Tŷ'r CwmnïauCanllawiau ar gyfer Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) Gogledd Iwerddon a chanddynt y llythrennau NILLP o flaen eu rhif cofrestredig

Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu’r mesurau dros dro sy'n galluogi PACau Gogledd Iwerddon a chanddynt y llythrennau NILLP o flaen eu rhif cofrestredig i ddefnyddio'r gwasanaeth WebFiling.

Caiff PACau a chanddynt rif cofrestredig sy'n dechrau gydag NILLP ddefnyddio'r gwasanaeth, ond rhaid iddynt roi’r llythrennau NC o flaen eu rhif cofrestru cyfredol yn hytrach nag NILLP. Mesur dros dro yw hwn tra bod Tŷ’r Cwmnïau yn diweddaru ei systemau er mwyn sicrhau bod modd defnyddio'r cod  blaen NILLP.   Dylid nodi nad yw hyn yn effeithio ar enw cofrestredig y PAC.

Mewngofnodi a Chofrestru:

Os yw rhif cofrestredig eich PAC yn dechrau gyda’r llythrennau NILLP, a'ch bod am ddefnyddio’r gwasanaeth WebFiling, dilynwch y trefniadau hyn wrth fewngofnodi:

Wrth ddefnyddio’r gwasanaeth:

Fe welwch y cod blaen NC (yn hytrach nag NILLP) cyn y rhif cofrestru ar bob un o’r canlynol:

Ffurflenni sy’n cael eu ffeilio ac sydd ar gael i’w harchwilio ar y cofnod cyhoeddus:

Bydd yr holl ffurflenni sydd ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd yn dangos y cod blaen NILLP a’r rhif cofrestru.

NI fydd y cod blaen NC (a ddefnyddir wrth gyrchu'r gwasanaeth WebFiling) yn ymddangos ar unrhyw ffurflenni ar y cofnod cyhoeddus.